Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad beschriften; Beschriftung; beschuldigen do češtiny


beschriften = opatřit titulky, vpisovat, popisovat, označit, popsat

e Beschriftung = původní text, titulky, legenda, vpisování, označení, popsání (výkresů), průvodní text, popisování, popisek, nápis, popisky, popiska

beschuldigen = obvinit z (čeho), obviňovat, vinit, nařknout, imputovat, inkriminovat, nepravdivě obviňovat


Next: beschuldigt; Beschuldigung; Beschuss    Bezugspreis; Bezugsrecht; Bezugsschein