Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad belassen; Belastbarkeit; belasten do češtiny


belassen = zanechat, ponechaný, nechat, nechávat, ponechávat, nechaný, připuštěný

e Belastbarkeit = zatížitelnost, možnost zatížení, zatížení, nosnost, pracovní výkonnost, vysoká výkonnost, zatíženost

belasten = zatěžovat, zatěžkávat, obvinit, vinit, přitížit, přitěžovat, svědčit v neprospěch, negativně ovlivnit - mj., účtovat - mj., přiúčtovat, účtovat k tíži, účtovat na vrub


Next: belastet; Belastung; Belastungsgewicht    bespritzt; besprochen; bessern