Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad belanglos; Belanglosigkeit; belangt do češtiny


belanglos = nedůležitý, nezávažný, bezpředmětný, irelevantní, vedlejší, málo závažný

e Belanglosigkeit = bezvýznamnost, maličkost, drobnost, hloupost, nedůležitost

belangt = týkal se, žaluje, žaloval, žalován, stíhá, stíhán, stíhal (4.p.), zažaluje, zažaloval


Next: belassen; Belastbarkeit; belasten    Besprechung; Besprechungen; bespritzen