Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bekräftigen; bekräftigt; bekräftigte do češtiny


bekräftigen = potvrdit co, potvrzovat, utvrdit, stvrdit, stvrdit přísahou, stvrzovat, posílit, posilovat, umocňovat, dokládat, doložit, tvrdit

bekräftigt = potvrdil, potvrzen, utvrzuje, utvrdil, utvrzen, posiluje, posílil, posílen, stvrzuje, stvrdil, stvrzen

bekräftigte = posílený, potvrdil, potvrzený, utvrdil, utvrzený, stvrdil, stvrzený


Next: Bekräftigung; bekunden; bekundet    Besitztum; Besitzung; Besitzwechsel