Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bekleben; bekleiden; bekleidet do češtiny


bekleben = polepovat, nalepit, nanést lepidlo, potahovat, přilepit, vlepit

bekleiden = šatit, odívat, obkládat, zastávat (místo), potáhnout, obložit, obezdít, odít, ošatit, obléci, zastat, zastávat funkci

bekleidet = oblekl, obléká, odívaný, potahovaný, zahalovaný, zastávaný, šacený


Next: Bekleidung; Bekleidungen; Beklemmung    besiegen; besiegend; besiegt