Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bekanntmachen; Bekanntmachen; Bekanntmachung do češtiny


bekanntmachen = oznámit (starý tvar), dát na vědomí, oznamovat (starý tvar), vyhlásit (starý tvar), zveřejnit (starý tvar), notifikovat, uveřejnit, uveřejňovat

s Bekanntmachen = oznámení, provolání, vyhlášení, rozhlášení, seznámení

e Bekanntmachung = oznámení, provolání, vyhlášení, obeznámení, uveřejnění, zvěřejnění, vyrozumění, oznamování, sdělení, notifikace, publikace, intimace


Next: bekämpfen; Bekämpfen; Bekämpfung    beseitigen; Beseitigung; Besen