Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bedingungslos; bedingungsweise; bedrängen do češtiny


bedingungslos = absolutní, bezpodmínečně, nepodmíněně, bez podmínky, bez výhrady

bedingungsweise = s výhradami, za jistých podmínek, podmínkový, podmíněně, s podmínkou

bedrängen = dotírat (na koho), doléhat na (4. p.), tísnit (koho), utlačovat, utiskovat, stísnit, soužit, utlačují


Next: Bedrängnis; bedrängt; bedroht    Beleuchtung; Beleuchtungsstärke; belichten