Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bedient; Bedienteil; Bedienung do češtiny


bedient = slouží, obslouží, obsloužil, obsluhoval, obsluhován, obsluhuje, obsluhovatelný

r Bedienteil = obslužný element, obslužný díl, ovládací díl, ovládací blok, řídící část

e Bedienung = zacházení, zacházení (se strojem), obsluha programu, obsluhování (stroje), ovládání, služebnictvo, obsluhující personál, obsluhovací personál, osádka, posluha, ošetření, vyřízení


Next: Bedienungsmann; Bedienungspult    belehren; Belehrung; beleidigen