Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bedeutend; bedeutsam; Bedeutung do češtiny


bedeutend = významný, význačný, značný, podstatný, závažný, mající význam, valný, příznačný, významně, značně, znamenitý

bedeutsam = významný, význačný, platný, relevantní, závažný

e Bedeutung = smysl, důležitost, dosah, mínění, významový, významu, významem


Next: bedienen; Bediener; Bedienpult    Belegschaft; belegt; belegte