Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad bebaut; Beben; Becher do češtiny


bebaut = zastavíte, zastavěn, obděláte, zastavěný, obdělávaný

s Beben = záchvěv, otřesy, třesení, zemětřesení, infrazvukové kmitání

r Becher = pohárek, kelímek, kalíšek, odlivka, číše, číška, kalich, hrnek, koreček (dopravníku), koreček u elevátoru, lopata rýpadla, kádinka


Next: Becherwerk; Becken; bedacht    beladen; Beladen; Beladung