Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad beauftragen; beauftragt; Beauftragt do češtiny


beauftragen = uložit (někomu něco), uložit - pověřit úkolem, ukládat, přikázat, přikazovat, nařídit, poručit komu co, zplnomocnit, zmocnit, delegovat

beauftragt = pověřil, pověřen, uloží, uložil, uložen, uložíte, přikázáno, pověřený

Beauftragt = pověřený, zmocněný, zmocněn, zplnomocněn, pověřena, zmocněna, zplnomocněna


Next: Beauftragte; Beauftragter; beängstigend    bekräftigen; bekräftigt; bekräftigte