Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad beantworten; beantwortet; Beantwortung do češtiny


beantworten = odepsat na dopis, zodpovídat, zodpovědět, odpovíme, odpovíte, odpoví

beantwortet = odpovězen, odpoví, odpovíte, odpovídá, zodpovězený

e Beantwortung = zodpovězení, odezva, zodpovídání, odepisování dopisem, odepsání dopisem


Next: bearbeiten; Bearbeiten; Bearbeiter    bekleben; bekleiden; bekleidet