Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad beanspruchen; beansprucht; Beanspruchung do češtiny


beanspruchen = požadovat, dělat si nárok, činit si nárok, nárokovat, nárokovat (co), dožadovat se, vyžadovat, zabírat, namáhat, příliš namáhat, zatěžovat, vyčerpat, vyčerpat časový limit

beansprucht = nárokoval, činěn nárok, požadován, nárokován, vyžaduje (nad čím), namáhaný, požadovaný, zabírající, zatěžovaný

e Beanspruchung = zatížení, požadavek, namáhání, námaha, uplatnění nároku, zátěž, mechanické napětí, napětí, pnutí, únosnost


Next: beanstanden; beanstandet; beanstandeten    bekämpfen; Bekämpfen; Bekämpfung