Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad beabsichtigen; beabsichtigt; beachten do češtiny


beabsichtigen = zamýšlet, mít v úmyslu, pomýšlet, plánovat, uvažovat, smýšlet, chtít dosáhnout - volně, umínit si, navrhovat

beabsichtigt = záměrný, zamýšlený, hodlá, zamýšlí, hodlal, zamýšlel, záměrně, plánovaný

beachten = dbát čeho, dbát na (4. p.), brát v úvahu, vzít na vědomí, brát zřetel, brát na zřetel, respektovat, hledět, mít na paměti, všímat si, všimnout si, povšimnout si


Next: beachtet; beachtlich; Beachtung    Bekanntgabe; bekanntgeben; bekanntgegeben