Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad aussteuern; Aussteuerung; Ausstich do češtiny


aussteuern = vyřadit, nasměrovat, vybudit, modulovat, promodulovat, řídit, párovat, vyregulovat, vybavit, zbavit podpory, vyladit

e Aussteuerung = promodulování, modulace, řízení, párování (děrných štítků), odmítnutí, vyřazení, nasměrování, ladění

r Ausstich = vyrýpnutí, výběr, vybrané víno, vyrýpnutí drnu, tesařská značka


Next: Ausstoß; ausstoßen; Ausstrahlung    Bedienungsteil; bedingen; bedingt