Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad ausspannen; aussparen; Aussparung do češtiny


ausspannen = rozestírat, rozestřít, rozprostřít, rozevřít, vypnout, napnout, vypřáhnout, vysadit, odpočinout si, odstraňovat třísky, odstranit třísky, vytáhnout

aussparen = opatřit vybíráním, vyhloubit vybrání, vybírat, vyhloubit (dutinu), provést vybrání, rezervovat (4. p.), vyhnout se (4. p.), vyhradit (4. p.)

e Aussparung = vyhloubení, vybrání, dutina (vybrání), drážka, výklenek, odlehčení, otvor, prohlubenina, rezervování, vyšetření


Next: ausspähen; Ausspähung; ausspeien    Bedachung; Bedarf; Bedarfsartikel