Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad aussondern; Aussonderung; aussortieren do češtiny


aussondern = vytřídit, třídit, vybírat, roztřídit, vybrat, vyloučit, vyřadit, oddělit (tříděním), odloučit (tříděním)

e Aussonderung = vytřídění, oddělení (tříděním), odloučení (tříděním), odlučování (tříděním), vyčlenění, skartování spisů

aussortieren = třídit, vybírat, přebírat, vyřadit, vybrat (4. p.)


Next: ausspannen; aussparen; Aussparung    Bedacht; bedachtsam; Bedachtsamkeit