Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad aussetzend; Aussetzung; Aussicht do češtiny


aussetzend = nestále, přerušovaný, přerušovaně, občasný, občasně, přetržitý

e Aussetzung = přerušení (plateb), vytýkání (chyb), výtka, vysazování (rostlin), pozastavení (plateb), odložení (dítěte), vynechání, odklad, dočasné zastavení, stanovení, vypsání, vysazení

e Aussicht = rozhled, vyhlídka, pohled, obzor, naděje, výhledu


Next: aussieben; Aussieben; Aussiebung    bebaut; Beben; Becher