Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad ausschließen; ausschließend; ausschließlich do češtiny


ausschließen = zavřít (4. p.), vyloučit, vyjmout, vyřadit, vyřazovat, vyobcovat, zamítnout (4. p.), odstranit, justovat, zarovnávat

ausschließend = vylučující se navzájem, exkluzivní, prekluzivní, výlučně, výlučný, vyjímající, vylučující, vzdalující se

ausschließlich = výlučný, exkluzivní, výhradně, výlučně, jen, kromě, vyjma, mimo, bez


Next: Ausschluss; ausschmücken; ausschneiden    beachtet; beachtlich; Beachtung