Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad ausgebildeten; ausgeblieben; ausgebracht do češtiny


ausgebildeten = vzdělaný, vychovaný, připravený, vytvořený, vyvinutý, vzdělávací

ausgeblieben = vynechán, nedostavil, vynechal, nedošlý, nenastalý, nepřítomný

ausgebracht = spuštěný, vynesený, vyprázdněný, vytěžený, vyzrazený


Next: ausgebreitet; ausgebrochen; ausgebrochene    austauschen; Austauschen; austeilen