Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad ausgeben; ausgebeutet; ausgebildet do češtiny


ausgeben = vydávat, utratit, utrácet (4. p.), vyplácet (4. p.), zaplatit (4. p.), emitovat, provádět výstup, vypsat, vyvolat

ausgebeutet = využit, vykořisťoval, vykořisťovaný, těžil, vytěžil, vytěžen, vytěžený

ausgebildet = vyškolen, vycvičil, vycvičen, pěstěn, ustálené, připravoval, připravován, připravil, připraven, vychoval, vychován, vycvičený


Next: ausgebildeten; ausgeblieben; ausgebracht    Ausströmung; Austausch; austauschbar