Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad ausführlich; Ausführung; Ausführungen do češtiny


ausführlich = podrobný, zevrubný, důkladný, detailní, obšírně, podrobně, zevrubně, široce, dopodrobna

e Ausführung = vypracování, realizování, realizace, provedení (výrobku), uskutečnění, vyhotovení, zhotovení, vývod, výklad, verze, provádění, vykonání

e Ausführungen = verze, návrhy, konstrukce, vývody, argumentace


Next: Ausführungszeit; ausfüllen; Ausfüllen    ausstechen; ausstecken; ausstehen