Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad ausfällt; ausfertigen; Ausfertigung do češtiny


ausfällt = vypadá, vynechá, dopadne, odpadne, porouchá se, selže

ausfertigen = vyhotovit, vyhotovovat, vypracovat, vypracovávat, sepsat, sepisovat, sestavit, pořídit, udělat, vypravit, vypravovat, expedovat

e Ausfertigung = sepsání (protokolu), listina (úřední), pořízení, provedení, exemplář, expedice, písemnost, realizace, sestavení, spis, vyhotovování, vypracování


Next: Ausfließen; ausflocken; Ausflockung    aussperren; ausspioniert; Aussprache