Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad aufklappbar; aufklappen; aufklären do češtiny


aufklappbar = sklopný, rozevírací, odklápěcí, odklopený, sklápěcí, výklopný, odklopitelný, rozkládací (např. křeslo)

aufklappen = odklápět, odklopovat, zdvihnout víko, rozložit, rozevřít, otevřít (4. p.), rozevřít nůž, vztyčit bodák, rozevřít se

aufklären = vysvětlit, vysvětlovat poslechem, podat vysvětlení, poučit, vyložit (komu co), prozkoumat, prozkoumávat, provádět průzkum, provést průzkum, obeznámit (4. p.), zasvětit (4. p.), vyjasnit


Next: Aufklären; Aufklärer; Aufklärung    Ausgaben; Ausgang; Ausganges