Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad aufgezwungen; aufgießen; aufgliedern do češtiny


aufgezwungen = vnucoval, vnucený, vynucený, vnucovaný, vtíraný

aufgießen = nalévat (na něco), zalít (4. p.), přilít, přilévat, dolít, dolévat, polít, podlévat (4. p.)

aufgliedern = rozčlenit, rozdělit, rozepsat, decentralizovat, dělit


Next: Aufgliederung; aufgreifen; aufgrund    auseinanderlegen; auseinandernehmen