Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad aufgeschrieben; aufgeschüttet; aufgesetzt do češtiny


aufgeschrieben = sepsán, zapsán, napsán, napsaný, sepsaný, zapsaný

aufgeschüttet = nasypán, navršil, navršen, zasypal, zasypán, posypaný, vysypaný

aufgesetzt = nasadil, nasazuje, nasazovali, usazený, nasazený


Next: aufgesetzten; aufgesperrt; aufgespürt    ausblasen; Ausblasen; ausbleiben