Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad auffordern; Aufforderung; auffressen do češtiny


auffordern = vybízet, vybídnout, vyzývat, pobídnout, pobízet, požádat, požadovat, pozvat (4. p.)

e Aufforderung = vyzvání, vybídnutí, pobídka, požadavek, vyžádání, upomenutí, pozvánka, vyzývání, dotaz

auffressen = požírat, žrát (4. p.), sžírat (4. p.), ujídat, obtěžovat (4. p.)


Next: auffrischen; Auffrischung; aufführen    auftischen; Auftrag; auftragen