Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad antreten; Antrieb; Antriebselement do češtiny


antreten = nastupovat, seřadit se, přikročit, přikročit k čemu, vykročit, přišlápnout, našlápnout, nastartovat, ujmout se

r Antrieb = poháněcí zařízení, poháněcí mechanizmus, náhon, impulz, podnět, popud, pobídka, stimul, přestavník, mechanika, parní pohon, motor

s Antriebselement = prvek pohonu, hnací element, pohonná část, ovládací prvek, pohonná jednotka, hnací prvek


Next: Antriebskegelrad; Antriebskraft    aufgeschnitten; aufgeschoben; aufgeschreckt