Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad antragen; Antragsteller; Antragsverfahren do češtiny


antragen = navrhnout, nanést, přinést, nanosit, nabízet

r Antragsteller = navrhovatel, příkazce, objednatel, vystavitel objednávky, proponent, petent, příkazci, uchazeč (o místo)

s Antragsverfahren = předkládání žádostí (fondy), vyřizování žádosti, nabídkové řízení, navrhovací řízení, řízení k návrhu, řízení o návrhu


Next: antreffen; antreiben; Antreiben    aufgereiht; aufgerissen; aufgerollt