Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad anspringen; Anspringen; Anspruch do češtiny


anspringen = naskakovat, uvést do chodu, uvést motor do chodu, spustit motor, zabrat, přiskotačit, skákat (na koho), vyřítit se (na koho)

s Anspringen = naskočení (motoru), nastartování motoru, natočení motoru, spouštění motoru, spuštění motoru, urychlení, předčasná vulkanizace, podvulkanizování

r Anspruch = nárok, právo, oprávnění, pohledávka, pohledávání


Next: anstacheln; Anstalt; Anstand    aufgeben; Aufgeben; Aufgeber