Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad anlangen; Anlass; anlassen do češtiny


anlangen = přijít, přijet, dojet, dorazit (kam), dostat se (kam), dospět, dojít, přicestovat, dospívat (k cíli), dotknout se (4. p.), týkat se

r Anlass = pohnutka, popud, příčina, důvod, příležitost, akce, spuštění, naplnění, napouštění (vody do nádrže), počin, příčinou

anlassen = spustit motor, spouštět, spouštět motor, startovat, nastartovat (4. p.), uvádět do chodu, uvést do chodu, uvést v chod, uvádět do pohybu, nechat na sobě, napustit, napouštět (vodu do nádrže)


Next: Anlassen; Anlasser; anlasten    Arbeitsablauf; Arbeitsanweisung