Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad anhängig; Anhängsel; anhäufen do češtiny


anhängig = soudně projednávaný, projednávat soudně, probíhat před soudem, zahájený, trvající, projednávaný, podaný, trvající, spojený

s Anhängsel = nesamostatný jedinec, kupon, ověsek, závěsek, doprovod, přívěšek

anhäufen = nakupit, hromadit, akumulovat, dovršit, nahrnout, snášet


Next: Anhäufung; anheben; Anheben    Anzeichen; anzeichnen; Anzeige