Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad angetreten; angetrieben; angetroffen do češtiny


angetreten = nastoupil, nastoupený, nabídl (důkaz pravdy), předložil, nastoupily, nastoupili, lehce ušlapaný, nastartovaný

angetrieben = hnán, popoháněl, poháněný, pobízel, přihnal, přihnán, popoháněn, hnaný, přihnaný

angetroffen = zastižen, přistihl, přistižen, setkal, setkával, zastal, stihnutý, zastihnutý


Next: angewachsen; angewandt; angewandte    antreffen; antreiben; Antreiben