Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad aktuell; akzentuieren; Akzept do češtiny


aktuell = naléhavý, palčivý, ožehavý, primární, časový, dobový, moderní, současný, okamžitý, běžný, platný, zpracovávaný

akzentuieren = zdůraznit, přizvukovat, akcentovat, podtrhnout (4. p.), vyslovovat (4. p.), zdůrazňovat (4. p.)

r Akzept = přijatá směnka, přijetí směnky, přijetí směnky akceptantem, akceptace, přijetí, akceptovaná směnka, akceptování, přijetí


Next: Akzeptant; akzeptieren; akzessorisch    Anlagerung; Anlagevermögen; Anlandung