Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad aktenkundig; Aktienzusammenlegung; Aktion do češtiny


aktenkundig = doloženo záznamem, oficiální, zaprotokolovaný, zaznamenaný, úřední

e Aktienzusammenlegung = sloučení akcií, spojení akcií, součet akcií, skládání, sloučení, spojení

e Aktion = činnost, děj, kampaň, mimořádná nabídka, speciální nabídka


Next: Aktionsradius; aktiv; Aktivator    Ankopplung; ankörnen; Ankunft