Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad adjustieren; Adjustierung; Admission do češtiny


adjustieren = přesně seřídit, přesně nastavit, vyjustovat, upravovat vnějšek zboží, vyrovnat účet, urovnat, upravit, uspořádat, seřídit (stroj, ventily), nastavit, dokončovat, kalibrovat

e Adjustierung = úprava, výstroj, nastavení, obal zboží, seřízení, upravení, upravování, vystrojení, ústroj, vybavení

e Admission = admise, plnění, vtok, přístup, vstup


Next: adressieren; Affe; Affekt    Anhänge; anhängen; Anhängen