Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abzusenden; Abzüge; abzüglich do češtiny


abzusenden = abychom odeslali, aby odeslali, zaslat, poslat, abyste odeslali

e Abzüge = slevy, odchody, kopie, spouště, kohoutky střelné zbraně, obtahy, ústupy, odvedení, odvody, skonta, odpočty

abzüglich = po srážce, minus, při odečtení, snížený o výlohy, bez, bez odečtení, mimo srážku, po odečtení výloh, po srážení, s odpočtem, se srážkou


Next: Abzweig; abzweigen; Abzweigstelle    angewachsen; angewandt; angewandte