Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abrechnen; Abrechnen; Abrechnung do češtiny


abrechnen = vyúčtovat, odpočítat, strhnout (finanční částku), srazit, zúčtovat, vypořádat se, odúčtovat, odčítat, srazit (komu co), vypořádat, diskontovat, odpisovat

s Abrechnen = odpočítání, odečítání, odpočítávání, vypořádávání, vyúčtovávání, zúčtovávání

e Abrechnung = vyúčtování, zúčtování, odpočet, odečtení, srážka, účetní výkaz, kalkulace, kontrola, uzávěrka, výkaz, propočet, konto


Next: Abrechnungen; Abrechnungsstelle    Achsdruck; Achse; Achsel