Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abgefunden; abgeführt; abgegangen do češtiny


abgefunden = uspokojen, smířil, smířila, smířilo, uspokojený, vyrovnaný

abgeführt = odváděn, odvedl, odveden, odvedeny, odvážen, odváženo, odváděno, odvedena, odváděna, odeslaný, odvedený, odvezený

abgegangen = odcházel, odjížděl, odbočený, odcestovaný, odevzdaný, odešlý, utrhnutý, vyšlý, odeslaný, odpadnutý


Next: abgegeben; abgegessen; abgegolten    Abschirmung; abschlachten; abschlacken