Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abgefertigt; abgefeuert; abgeflossen do češtiny


abgefertigt = odeslán, odeslal (zboží), odbavován (celní řízení), vypraven (vlak), odbavený, odbytý, obsloužený, odeslaný, vypravený

abgefeuert = vystřelen, odpálil, odpáleno, vypálil, vypáleno, vypálený, vystřelený

abgeflossen = odtečen, uplynul (čas), unikal, plynul, odtečený, přelévaný


Next: abgefunden; abgeführt; abgegangen    abschießen; abschirmen; Abschirmen