Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abgearbeitet; abgeändert; abgebaut do češtiny


abgearbeitet = odpracovaný, zpracoval, zpracovaný, upracovaný, opracoval, opotřeboval, opotřebovaný, oddělal, udřený, ulopocený

abgeändert = změněn, změněno, změněná, obměnil, obměněn, přeměnil, přeměněn, předělal, upravil, předělán, pozměněný, změněný

abgebaut = odstraněn, boural, redukován, bourán, dobýval, dobýván, demontoval, demontován, vyrubaný, vydobytý, rozebíral, rozebírán


Next: abgeben; abgebissen; abgeblasen    abschaben; abschaffen; abschalten