Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abgabenpflichtig; Abgabepreis; Abgabesatz do češtiny


abgabenpflichtig = podléhající daním, podléhající poplatkům, zdanitelný, podléhající poplatku, danitelný, daňový, podléhající zdanění, povinný platit dávku

r Abgabepreis = předací cena, odbytová cena, obchodní cena, dodací cena, nabídková cena

r Abgabesatz = daňová sazba, sazba poplatků, sazba dávek, poplatková sazba, odvodová sazba


Next: Abgang; Abganges; Abgas    Absage; absagen; Absatz