Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abgabefrei; Abgaben; abgabenfrei do češtiny


abgabefrei = prostý poplatků, nepodléhající poplatkům, osvobozen od poplatků, prostý dávek, nepodléhající daním, osvobozený od daně

e Abgaben = poplatky, vydání (směnek), odevzdání, dodání, dodávky, doručení, odvody (firmy ve prospěch státu)

abgabenfrei = prostý poplatků, nepodléhající dávce, prostý dávek, nepodléhající poplatkům, nepodléhající daním, nepodléhající dávkám, osvobozen od poplatků, bez cla, bez dávky, bezcelně, beze cla, nepodléhající clu


Next: abgabenpflichtig; Abgabepreis; Abgabesatz    abrüsten; absacken; absackte