Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abfressen; Abfuhr; abfühlen do češtiny


abfressen = ožrat, ožírat, užírat, okusovat, vyžírat (4. p.)

e Abfuhr = odvoz (zboží), odvezení, odvážení, odvážka, odvádění (daní), odvedení, odvedení (daní), odvod, odmítnutí (obrazně), porážka (obrazně)

abfühlen = vyšetřit pohmatem, prohmatat, snímat, číst, čtení


Next: abführen; Abführung; Abgabe    Abrunden; Abrundung; abrupt