Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abfließen; Abfluss; Abflussgraben do češtiny


abfließen = odtékat, odtéci, odtéct, odplývat, plynout, uplynout, odplynout, unikat, vytékat, vypouštět se, vyčerpávat se, přelévat se

r Abfluss = výtok, odtok, stok, průtok, úbytek, odchod, unikání, odcházení (třísek), odpad, výpust, vývod, odvod

r Abflussgraben = odtokový příkop, odvodňovací příkop, odváděcí stoka, odpadový příkop, kyneta, příkop, stoka, strouha


Next: Abflusshahn; Abflussöffnung; Abflussrohr    Abrieb; abriebfest; abriegeln