Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abfangen; Abfangen; abfassen do češtiny


abfangen = podchytit, podepřít, vybrat, chytit, zadržet, vyrovnat (letadlo), počíhat si, zachycovat, ovládnout (auto při smyku), dohonit, dostihnout, skolit (jelena)

s Abfangen = zadržování, podchycení, zachycení, přepad, vybrání, zachycování, podepření, přetahování

abfassen = napsat, koncipovat, zkoncipovat, sestavit, formulovat, stylizovat, redigovat, složit, sestavovat, sepisovat, vypracovat, skládat (žádost)


Next: Abfassen; Abfassung; abfällig    Abrasion; Abraum; abräumen