Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad aberkannt; aberkennen; abermals do češtiny


aberkannt = upíral, nepřiznáván, upíráno právo, odebraný, odepřený

aberkennen = odejmout, odnímat, odepřít, upírat, odřeknout, odejmout rozhodnutím soudu, oduznat

abermals = opět, zase, znova, zas (opět, znova), nanovo


Next: Aberration; abessen; abfahren    abnehmen; Abnehmen; abnehmend