Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad abdämmen; Abdämmung; abdämpfen do češtiny


abdämmen = přehradit, zatarasit, zahradit řeku, utěsnit, uzavřít (hrází), ohradit, ohrázovat, přehrazovat, ucpat

e Abdämmung = zahrazení, přehrazení (vodního toku), izolování, hrazení, násep, ohrázování

abdämpfen = utlumit, zmírnit, tlumit, odusit, dusit, spařit, oslabit


Next: abdecken; Abdecken; Abdecklack    ablösen; Ablösen; Ablösung