Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Wasserführung; Wasserhaushalt; Wasserkasten do češtiny


e Wasserführung = zvodnění, vodní hospodářství, průtok vody, průtočnost, vodnost

r Wasserhaushalt = hospodaření s vodou, bilance vody, vodní režim, vodní bilance, hospodaření vodou, hydrologická bilance

r Wasserkasten = vodní nádrž, vodojem, chladnice, chladicí skříň, kašna, vodní nádržka


Next: Wasserquelle; Wasserratte; Wasserrinne    Winker; winklig; Wipfel