Nainstalujte si:
       

Německý slovník - překlad Wasserdurchlässigkeit; wasserfest do češtiny


e Wasserdurchlässigkeit = vodotěsnost, prolínavost, propustnost, promokavost, vodopropustnost, propustnost vody, propustnost vůči vodě

wasserfest = vodotěsný, nepropustný pro vodu, vodu nepropouštějící, odolný proti vodě, vodovzdorný


Next: Wasserführung; Wasserhaushalt; Wasserkasten    Winkelmaß; Winkelzüge; winken